Campus Life

SR Stemtal Daal Weer

SR Stemtal

 

Uit Universiteit Stellenbosch (US) se stempoel van 26 001 mense het slegs 12,55% in die onlangse Studenteraad (SR) verkiesing gestem.

Dít nadat die getalle in 2013 gestyg het na 19% vanaf 16,85% in 2010, 17,5% in 2011, 14,4% in 2012.

3 263 studente het gestem, waarvan 2 600 kruisies elektronies getrek is en 663 per brief.

Tegniese probleme het opslae gemaak toe studente op sosiale media verklaar het dat hulle nie kan stem nie.

Tristan Jaftha en Maxine Bezuidenhout, stembuskonvenors vir die verkiesing, het op 16 Augustus ’n e-pos aan die studente­gemeen­skap gestuur, waar­in hulle ver­duidelik het dat die probleme teg­nies van aard was en dat die sperdatum vir stemme daarom vanaf Vrydag 15 Augustus na Maandag 18 Augustus geskuif is.

Jaftha het aan Die Matie gesê dat die afname in stemgetalle vanjaar nie ? betroubare aanwyser kan wees vir die belangstelling in SR-verkiesings op kampus nie, omdat die getalle elke jaar merkbaar verskil.

Dr Leslie van Rooi, voorsitter: Frederik Van Zyl Slabbert Instituut vir Leierskap, is van opinie dat dit wel ? goeie teken is dat die verkose SR van 2014/ 2015 se stemgetalle baie naby aan mekaar is.

“Ek dink dit wys dat die verkose studenteraad onder die kiesers redelik eenstemmig verkies is,” het Van Rooi aan Die Matie gesê.

In vanjaar se verkiesing het slegs 711 stemme die SR lid met die meeste stemme (1 535) en die lid met die minste stemme (824) geskei.

Van Rooi het verder gesê hy is van mening dat die stempersentasies geen invloed op die SR se kwaliteit en kaliber het nie.

Luidens ? onlangse artikel in die Eikestad nuus is US studente egter ontevrede oor onvoldoende advertensies en kommunikasie rondom die SR-verkiesing, nadat bemarking hoofsaaklik op sosiale media plaasgevind het.

Louis van der Riet, ondervoorsitter: SR 2011/ 2012, het op 13 Augustus in ? brief aan Die Matie gesê: “Tot dusver was daar baie min getuienis van ? verkiesing wat regverdig en deeglik in die benadering van kandidate, profes­sioneel as komitee en deursigtig teenoor kampus is.”

Bywoning deur studente tydens verskillende koukusse op kampus was ook ’n kwessie. Die eerste koukus op 11 Augustus is deur minder as 10 lede van die publiek bygewoon.

Tydens die laaste koukus, wat deur sowat 30 studente bygewoon is, het ? kandidaat opgemerk dat dit die beste bywoning nóg was.

Die nuutverkose SR, saam met die ex-officio lede, het intussen die afgelope naweek ’n spanbounaweek te Worcester gehad.

 

Deur Suzaan Potgieter, van Die Matie 27 Augustus